• TARİH: 14.07.2019
Boyun Ağrısı Nasıl Geçer?

Boyun Ağrısı Nasıl Geçer?

Boyun ağrısı nasıl geçer,boyun ağrısı ilaçları, boyun ağrısı bitkisel tedavisi, boyun fıtığı kol ağrısı, boyun kas ağrısı,omuz boyun ağrısı, geçmeyen boyun ağrısı,boyun ve kol ağrısı,boyun ağrısı yastık,boyun omuz ağrısı,boyun fıtığı ağrısı nasıl geçer, boyun ağrısına ne iyi gelir, boyun ağrısı neden olur?

BOYUN AĞRISI

Boyun ağrısı, yetişkin popülasyonun 1/10’undan fazlasını etkileyen oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Boyunda kaslar, ligamanlar, faset eklemleri, diskler, non-spinal yapılar gibi ağrıya neden olabilecek birçok yapı bulunmaktadır. Boyun ağrılı hastaların değerlendirilmesinde lomber omurga ağrılarında anlatıldığı şekilde altta yatan sistemik bir hastalığın elenmesi önemlidir. Ek olarak enfeksiyon ya da kanamaya bağlı menenjiyal irritasyon da boyun ağrısına yol açabilir (neredeyse her zaman akuttur)

SERVİ KAL OMURGA GÖRÜNTÜLENMESİ

Servikal omurganın fleksiyon ve ekstansiyonda çekilen lateral filmlerini de içeren düz grafileri kemik yapılar, kanal ve foraminal daralmalar hakkında faydalı bilgiler sağlar. Atlantoaksiyal eklem ağız açık çekilen grafide görülür. Yaşlı popülasyonda servikal spondiloz değişmez bir düz grafi bulgusudur ve gençlerde de yaygındır. Spondiloz derecesi ile ağrı semptomu ilişkisi zayıftır.

BT ile miyelografi kemik hastalıklarının doğası hakkında daha fazla bilgi verir ve disk ve nöral yapıları daha iyi gösterir fakat son zamanlarda MRG BT’nin yerini almaktadır. Özellikle osteofit oluşumu ve disk protrüzyonu gibi MRG anormallikleri nörolojik olarak semptomsuz hastalarda özellikle yaşlılarda sıklıkla karşımıza çıkan bir bulgudur. Bütün tedavi kararları hikaye, fizik muayene ve görüntüleme teknikleri sonuçları üçlüsüne dayanılarak verilmelidir.

SERVİKAL SPONDİLOZ

Servikal omurganın dejeneratif hastalıkları oldukça sıktır. 50 yaş üzerinde neredeyse değişmez bir radyolojik bulgudur fakat çoğu semptom vermez. Lomber omurgada olduğu gibi burada da düz grafi bulgulan ile ağrının ciddiyeti arasında hiçbir ilişki yoktur. C5/6 ve C6/7 en sık etkilenen düzeylerdir. Semptomatik hastalarda genellikle tutukluk ve servikal omurga hareket kısıtlığı gözlenir. Boyun ağrısının faset eklemlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Radikülopati veya myelopati yoksa basit oral analjezikler (NSAİI) ilk etapda uygulanan tedavi olmalıdır.

Kaslarda tetik noktalar genellikle vardır ve bu noktalara enjeksiyon semptomlarda düzelme sağlayabilir. Ağrının gelişiminde faset eklemlerin öngörülen rolü yüzünden servikal faset eklem enjeksiyonları/denervasyonların yararlı olacağı düşünülmüştür. Fakat lomber faset eklem prosedürlerinde olduğu gibi işlemin etkinliğine dair tartışmalar sürmektedir. Radikülopati olmayan olgularda servikal epidural enjeksiyonlar da tartışmalıdır. TENS veya akupunktur yararlı olabilir.

SERVİKAL RADİKÜLOPATİ

Protrüzyonu sonucu basıya uğrayabilirler. Koldaki semptomlar lomber disk hernisi sonrası bacaklarda gözlenenlere benzer. Bu semptomlar, boyun ve genellikle unilateral olan kol ağrısı ve etkilenen kolda parastezi, his kaybı ve kuvvetsizlik şeklindedir. C5/6 ve C6/7 en sık servikal disk prolapsusu gözlenen seviyelerdir. Semptomlar kendiliğinden geçebilir akut başlangıcı disk prolapsusunu düşündürmelidir. Yavaş başlayan semptomlar ise olasılıkla osteofit oluşumuna sekonderdir. Semptomlar kendiliğinden geçebilir.

Cerrahi omayan yaklaşımlar içinde servikal traksiyon, fizyoterapi ve TENS vardır. NSAİİ, basit oral analjezikler ve ağrının nöropatik karakteri varsa antidepresanlar ve anlikonvülsanlar kullanılabilir. Tekrarlayan motor ve sensoral semptomlar veya ağrının konservatif metodlar ile konrol altına alınamadığı durumlar için dekompresif cerrahi endikedir.

SERVİKAL MİYELOPATİ

Bu durum da dejeneratif kemik büyümelerini veya disk hernisini takiben görülebilir. Semptomlar sinsice gelişebilir. Alt ekstremitelerde üst motor nöron semptomları özellikle yürüyüş bozuklukları, güçsüzlük ve arasıra da mesane disfonksiyonu görülür. Kollarda karşılaşılan semptomlar karıncalanma kuvvetsizlik ve sakarlıktır.

Fizik muayenede 4 ekstremıtede spastisite ile karşılaşılabilir. Miyelopati kendiliğinden çok az düzelme olasılığı olan genellikle progresif eğilim gösteren bir sorundur. Erken dekompresif cerrahi semptomlarda düzelme sağlayabilir.

OKSİPİTAL NEVRALJİ BELİRTİLERİ

  • Bu terim, özellikle C2 kökü posterior dalı ile ilgili olarak majör oksipıtal sınırın dağılım alanında oksipital bölge ve üst boyun bölgesinde ortaya çıkan rekürren ağrıyı ifade eder.
  • En sık Cl/2 spondilitik hastalık varlığında görülür.
  • Ağrı genellikle uzun süreden beri devam eden, tek taraflı genelde oksiputda hissedilen ve verteks veya temporal bölgeye yayılan ağrı şeklindedir.
  • Özellikle boyun hareketleri sırasında artan batıcı ağrı vardır.
  • Fizik muayenede sinir genellikle oksiputta hassastır ve perküsyonu ile dağılımı boyunca parastezi oluşur.
  • Anormal duyusal fenomenler görülebilir.
  • Genellikle lokal anestezik ve depo streoidlerin kullanıldığı ve birçok kez tekrarlanan oksiputal sinir bloklarına ıyı yanıt verir.
  • Sinire kriyoterapi uygulaması uzun süreli analjezi sağlar.
  • Farmakolojik olarak NSAİİ ve antinevraljikler kullanılabilir.

WHIPLAS YARALANMASI

Bu terim hakkında dikkate değer tanısal kafa karşıklığı mevcuttur fakat genellikle motorlu taşıt kazalarında kafanın akselerasyon güçlerine maruziyeti ile meydana gelen hasarları tanımlar. Boyun yapıları önce şiddetli hiperekstansiyon ve takiben hiperfleksıyona maruz kalır. Baş anatomik pozisyonunda değilse ve güç taşıtın uzun ekseni boyunca taşınmışsa lateral fleksiyon ve rotasyon hasarı oluşabilir. Kas, ligaman, faset eklem ve disk hasarı ile sonuçlanabilir.

Bu durum oldukça sıktır ve bu tür kaza geçiren hastaların 1/5’inde görülür. Genellikle 30-50 yaşları arasında sıktır. Prevelans çalışmaları cinsiyetler arasında fark olmadığını fakat diğer motorlu taşıt kazaları ile karşılaştırıldığında kadın hakimiyetinin olduğunu göstermiştir. Erken semptomlar arasında boyun, omuz ve oksipital ağrı ve daha nadiren başağnsı, görme bozuklukları,kulak çınlaması ve kognitif bozukluk yer alır.

Fiziksel belirtiler içinde servikal omurga hassasiyeti ve eklem hareket açıklığında azalma vardır.

Nörolojik belirtiler nadiren vardır ve hasarın daha ciddi olduğuna işaret eder. Görüntüleme çalışmaları genellikle faydasızdır. Whiplash yaralanması geçiren çoğu hasta iyileşir. Kalıcı semptomların (whiplash sendromu) ne oranda gelişeceğini belirlemek zordur. Fakat muhtemel bu oran % 10 civarındadır. Kalıcı semptomlar genellikle boyun ağrısı, tutukluk ve başağrısıdır. Flastalar belirgin psikolojik sıkıntı içindedirler fakat bu durumun devam eden ağrının bir sonucu olup olmadığı bilinmemektedir.

Erken whiplash’in tedavisinde geleneksel olarak basit oral analjezikler, NSAlt, servikal boyunluk, fizyoterapi, tetik noktalara enjeksiyon ve TENS uygulanabilir. Bu tedavilerin hastalığın doğal hikayesinde ne ölçüde değişikliğe sebep olduğu bilinmemektedir. Kronik whiplash sendromlarmın tedavisi ile ilgili iyi randomize kontrollü çalışmalar yoktur. Epidural steroid enjeksiyonları, servikal faset eklem enjeksiyon ve denervasyonları sıklıkla uygulanmaktadır fakat ekinlikleri tartışmalıdır.

Benzer şekilde TENS, trisiklik antidepresanlar ve antikonvülsanlarm da dahil olduğu farmakoterapinin kullanımı da anekdotal bir desteğe sahiptir. Multidisipliner ağrı tedavi programlarının bir parçası olarak davranışsal terapi hastanın semptomları ile daha iyi şekilde baş etmesi ve fonksiyonların iyileştirilmesinde yardımcı olabilmektedir.

Boyun ağrısı nasıl geçer,boyun ağrısı ilaçları, boyun ağrısı bitkisel tedavisi, boyun fıtığı kol ağrısı, boyun kas ağrısı,omuz boyun ağrısı, geçmeyen boyun ağrısı,boyun ve kol ağrısı,boyun ağrısı yastık,boyun omuz ağrısı,boyun fıtığı ağrısı nasıl geçer, boyun ağrısına ne iyi gelir, boyun ağrısı neden olur?

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?