• TARİH: 12.08.2019
Gebelikte Hamilelikte Ultrason

Gebelikte Hamilelikte Ultrason

Ultrason muayenesi denince ilk akla gelen gebelik kontrolleridir. Ultrason, hamilelik döneminde yapılan muayenelerin en önemli parçalarından biridir.

Hamilelik döneminde, herhangi bir sorun olmasa bile, belli dönemlerde ultrason kontrolleri yapılmaktadır. Gebeliğin değerlendirilmesi ve bebek gelişiminin gözlenmesi açısından ultrason muayeneleri oldukça önemlidir.

Ultrason kontrollerinde bebeğin gelişimi ile anomalilerin çoğu saptansa bile, %30-35 oranında saptanamama durumu da söz konusudur.

Anne ve baba adaylarının doktor muayenelerinde akıllarına takılan ultrason yararları ve zararlarıultrasonda radyasyon varmı konusu vardır. Ultrasonografi muayenesinin bebeğe hiçbir zararı yoktur ve  radyasyon içermez. Sık aralıklarla yapılması halinde bile bebeğe herhangi bir zararı bulunmamaktadır.

Gebelikte Hamilelikte Ultrason

Gebelikte ultrason muayenesi neden yapılır, yapılan kontrollerin amacı nedir, hangi soruların yanıtları aranır maddeler halinde sıralayalım;

 • Gebeliğin olup olmadığı kontrol edilir. Gebelik rahim içinde mi?
 • Gebelik canlı mı değil mi?
 • Gebelik kaç haftalık?
 • Bebeğin ense kalınlığı normal seviyede mi?
 • Bebeğin bulunduğu haftaya göre gelişimi nasıl ve tahmini ağrılığı ne kadar?
 • Bebeğin duruşu normal mi?
 • Bebeğin eşi yani plesantanın durumu normal mi? Plesanta doğum yolunu tıkıyor mu?
 • Bebeğin kafa çapı bacak uzunluğu normal seviyelerde mi?
 • Bebeğin suyunun durumu olması gerektiği gibi mi?
 • Bebekte herhangi bir anomali var mı?
 • Bebeğin hareketleri, solunumu, kas durumu ve organları normal mi?
 • Gebelik döneminde ultrason ile rahim ağzı uzunluğu ölçülebilir.
 • Rahim ve yumurtalıklarda yapılan kontrollerde myom veya kist durumu araştırılır
 • Bebeğin cinsiyeti kontrol edilir.
 • Gerekli olması halinde kan akımı değerlendirilir.
 • Amniosentez veya CVS gibi hamilelik dönemine has uygulamalarda ultrason kullanılır.

Hamilelikte  3 veya 4 boyutlu ultrason yapılması bebeğin sağlık durumu ile ilgli bir araştırma için kullanılmaz. Bu yalnızca ailenin bebeğin yüzünü, ellerini  detaylı görmek istediği durumlarda yapılır. Gebelikte rutin gebelik muayenelerinde  2 boyutlu ultrason kullanılması yeterlidir.

Ultrason Nedir

Ultrason Nedir

Modern tıbbın vazgeçemediği görüntüleme yöntemlerinden biridir dersek ultrason nedir kısaca tanımlamış oluruz. Ultrason nedir kısaca tanımını biraz açıklarsak, yüksek frekanslı ve insan kulağının işitemeyeceği ses dalgalarından faydalanılarak görüntüleme sağlayan bir yöntem olarak da tanımlanabilir. Sadece kadın doğum alanında değil tıbbın hemen hemen tüm alanlarında kullanılan ultrason, ses dalgalarının farklı doku ve organlardan farklı şekilde yansıması prensibine bağlı olarak çalışır.

Ultrason nedir ne işe yarar detaylarını açıklamadan önce diğer görüntüleme yöntemlerinden en önemli iki farkını belirtelim;

 • Görüntüleme için ses dalgalarından faydalanılması sebebi ile radyasyon içermemektedir.
 • Elde edilen görüntü gerçek zamanlıdır.Yani işlem uygulandığı sırada görüntü anında monitörden izlenebilmektedir.

Ultrason cihazının vücut ile temas eden, ses dalgalarını gönderen ve dokulardan geri dönen ses dalgalarını algılayan bölümüne prob adı verilir. Prob geri dönen ses dalgalarını görüntüye dönüştürür ve görüntü monitörde izlenir.

Ultrason Nedir Ne İşe Yarar

Kadın doğum alanında ultrason nedir ne işe yarar bu detaylara yer verelim.

Transvajinal ultrason

 • Ultrasonun vücut ile temas eden kısmı yani prob vajina içine rahatlıkla yerleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Jinekolojik muayene sırasında, gebeliğin erken dönemlerinde vajinal ultrason kullanılır.
 • Karından ultrason ( Normal standart pelvik ultrason)
 • Vücut ile temas eden kısmı prob daha geniştir. Jinekolojik muaeyenede ve gebelik boyunca yapılacak muayenelerde karından ultrason kullanılır.

3d 3 boyutlu ultrason

 • Bebeğin el, ayak ve yüz detaylarını 3 boyutlu göstermek amacı ile kullanılır.

4d 4 boyutlu ultrason

 • 3 boyutlu alınan görüntülerin hareketli olarak alınması amacı kullanılır.

4 Boyutlu Ultrason Kaçıncı Haftada Yaptırılır

4 boyutlu ultrasondan iyi bir görüntü alabilmek bebeğin amniyotik sıvısının yeterli olmasına bağlıdır. 4 boyutlu görüntü genelde, bebeğin hareketlerinin ve kendisinin daha iyi izlenebildiği 3. Hamilelik ayından itibaren herhangi bir ayda yapılabilir. Daha erken yapıldığında çok net görüntüler elde edilemeyebilir.

Özellikle gebeliğin 4 ve 5. aylarında 4 boyutlu ultrasonla ayrıntılı inceleme yapmak mümkündür. Hamileliğin 18. ve 22. Haftalarında ileri düzey ultrason için 4 boyutlu ultrason kullanılabilir. Sonraki aylarda bebeğin tamamını görüntülemek zor olduğundan görüntüleme bölge bölge yapılabilir. Ancak bu dönemde özelikle fetusun yüzü çok net görüntülenebilir ve 4 boyutlu ultrasondan oldukça güzel görüntüler alınabilir.

4 boyutlu görüntüleme sayesinde özellikle;

 • Yarık dudak ve damak
 • Spina bifida denilen omurgaya ait açıklıklarla seyreden bazı hastalıklar
 • El,ayak ve parmaklarla ilgili anomaliler
 • Parmaklarda eksiklikler
 • Bebeğin cinsiyeti

rahatlıkla izlenebilir. Elbette ki bu anomaliler iki boyutlu ultrason ile de tanınabilir. Ancak 4 boyutlu ultrason görüntü kalitesi ve görüntünün daha gerçek olması sebebi ile daha iyi görüntüler sunabilmektedir.

Ekokardiyografi

 • Anne karnındaki bebeğin kalbinin anatomik yapısının ve fonksiyonlarının incelenmesi amacı ile kullanılır.

Ayrıntılı ultrason

Detaylı ultrason nedir kısaca açıklarsak; bebeğin kafa içi, beyin, omurga, göğüs içi, kalp, bağırsak, mide, karın organları, böbrekler, kollar, parmaklar, bacaklar, yüz gibi tüm organlarını incelemeye yarayan, belde açıklık, el ve ayaklarda içe veya dışa dönüklük, el ve ayak parmaklarında eksiklik veya fazlalık, yarık dudak, yarık damak gibi birçok anomaliyi tespit etmeye yarayan yöntemdir.

Ayrıntılı Ultrason Nedir?

Bebeğin organ gelişimini büyük ölçüde tamamladığı hamileliğin 19 ile 23. haftaları arasında yapılan, bebek ve bebeğe ait tüm yapıların tepeden tırnağa incelendiği ultrasonografi yöntemidir tanımı ile detaylı ultrason nedir sorusunu özetle yanıtlamış oluruz.

Ayrıntılı Ultrason

Ayrıntılı ultrason ile bebeğin sağlık durumu ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olunur. Ayrıntılı ultrasonda önemli olan nokta verilerin, alanında deneyimli perinatoloji, kadın doğum uzmanı veya radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. Ayrıntılı ultrason 20-30 dakika kadar süren işlem olup, herhangi bir şüphe varlığından 3-4 hafta sonra tekrar bir ultrasonografi yapılır. Herhangi bir anormallik söz konusu değilse hamilelikte bir kez yapılması yeterlidir.

Hamilelikte ayrıntılı ultrasonla neye bakılır?

 • Bebeğin kafa içi ve beyni
 • Omurgası (açık omurga-spina bifida kontrolü)
 • Göğüs içi ve kalp
 • Mide ve karın organları
 • Bağırsak ve böbrekler
 • Kollar ve bacaklar
 • El ve ayaklar (içe-dışa dönüklük durumu)
 • Parmaklar (eksik veya fazla olma durumu)
 • Yarık dudak veya damak durumu
 • Bebeğin suyu ve plesantanın durumu

incelenerek her organ detaylı değerlendirilir. Doktor tarafından gerekli görüldüğü hallerde ayrıntılı incelemeler de yapılabilir. Amniyosentez sıvısı alınması, göbek kordonundan kan örneği alınarak incelenmesi ya da down sendromu tespiti gibi ek yöntemlere de başvurulabilir.

Detaylı Ultrason Ne Zaman Yapılır?

Detaylı (detaylı) ultrasonda aslolan önemli olan aygıtın üç ya da dört boyutlu olması değildir. Burada önemli olan ultrason mevzusunda tecrübeli olan bir uzman tarafınca değerlendirme yapılmasıdır. Bunlar ekseriyetle hanım doğum uzmanı, perinatoloji veya radyoloji uzmanıdır.

Düzgüsel gebelik (hamilelik) takibinde, 17 – 22. Haftalar içinde hanım doğum uzmanları tarafınca fetal anomali taraması (birinci düzey ultrason) yapılmaktadır. Bunun amacı, riski olmayan gebeliklerde bebekte doğumsal bir problemin olup olmadığını araştırmak için yapılmaktadır.

Ayrıntılı Ultrason Fiyatları

Ayrıntılı ultrason fiyatları 2018 yılında toplamda 800-1000 TL olur iken, ayrıntılı ultrason fiyatları 2019 yılı içerisinde toplamda 1200TL kadar bir ücrete sahiptir.

Özel hastanelerde ayrıntılı ultrason fiyatları, devlet hastanelere nazaran çok daha yüksek olabilmektedir. Özellikle de Medical Park ayrıntılı ultrason fiyatları, yalnızca ultrason olması halinde 1000 TL olmaktadır.

Ultrason Terimleri

Gebelikte ultrason terimleri hakikaten önemli kavramlardır. Çünkü ultrason terimleri ve düzgüsel değerleri denetim edildiğinde bebeğin gelişimi de ortaya çıkmış olur. Ultrason terimleri ve anlamları, anneler tarafından da bilinmek istenmektedir.

Ultrason Terimleri

Ultrason Terimleri ve Anlamları

 • HC: Bebeğin kafa çevresini simgeler.
 • AC: Bebeğin karın çevresi anlamındadır.
 • HL: Humerus uzunluğu şu demek oluyor ki kolun uzun kemiği anlamını taşır. Omuz ile dirsek arasındaki kolun uzun kemiği olan Humerus, Down sendromlu bebeklerde daha kısa olarak saptanır.
 • FL: Uyluk kemiği uzunluğu anlamındadır. Femur, vücudun en uzun kemiğidir. 4.Ay itibariyle bebeğin boyu hakkında data sahibi olmak için kullanılır. Kolay bir hesaplamayla bu kıymeti 7 ile çarpabilir ve bebeğin boyunu ortaya çıkabilirsiniz.
 • CRL: kafa ve popo mesafesi anlamındadır. Crown Rump Length’ın kısaltılmış terimidir. Gebelikten önce bebeğin gelişimi hakkında en net detayları bu değere bakarak görebilirsiniz.
 • OFD: Bebek kafa kısmının daha uzun olan ön ve arka çapını ifade eder.
 • AD: Bebeğin karın çapıdır.
 • EFW: Ultrason ölçümleriyle beraber kullanılır ve bebeğin tahmin edilen ağırlığını ifade eder.
 • EDD: Bebeğin tahmini doğum tarihidir ve öteki ultrason terimleriyle beraber kullanılır.
 • NT: Bebeğin ense pilisi kalınlığını ifade etmektedir.
 • LA: Kalpteki sol kulakçığı ifade eder.
 • RA: Kalpteki sağ kulakçığı ifade eder.
 • RV: Kalpteki sağ karıncığı ifade eder.
 • LV: Kalpteki sol karıncığı ifade eder.
 • A: averaj kan akım hızını ifade eder.
 • D: Diastol sonu akım hızıdır. Ek olarak kalbin gevşeme safhasının en sonucunda damardaki kan akım hızını ifade etmektedir.
 • RI: Direnç indeksidir.
 • PI: Pulsatilite indeksidir.
 • S/D: Sistol ve diyastoldeki kan akım hızı oranını ifade etmektedir.

Gebelik devam ettikçe de bu hormonun önce kan ve daha sonra idrardaki miktarında artış gözlemlenir. İdrarda görülebilmesi için kan düzeylerinin en yüksek değerlerde olması gerekmektedir. Bu hormon düzeyi daha çok 500 ile 1000 IU/mL oranına ulaştığı süre vajinal ultrasonografi ile görüntülenebilmektedir. 

Ultrason terimleri ve normal değerleri, CRL değerlerine de bu zamanda bakılır. Embriyonun baş-popo uzunluğu ile beraber bebeğin yaşı belirlenebilir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?