• TARİH: 13.08.2019
İkiz Gebelik

İkiz Gebelik

İkiz gebelik nasıl olur, nedir? ikiz gebelik ne zaman belli olur, ikiz gebelik ne zaman anlaşılırikiz gebelik nasıl anlaşılır, ikiz gebelikte kilo alımı normal gebeliğe göre farklı mı olur, ikiz gebelikte dikkat edilmesi gerekenler nelerdir. Bu yazımızda sizlere ikiz gebelik hakkında bilgiler vereceğiz.

İkiz Gebelik Nasıl Olur?

İkiz gebelik, çoğul gebelik türlerinin en çok rastlananıdır. Çoğul gebelik 2 türde ortaya çıkar, Monozigotik, tek yumurta ikizleri; dizigotik, çift yumurta ikizlerinin tıp dilindeki adlarıdır.  Monozigotik ikizliklerde aynı yumurta tek sperm tarafından döllenir, ancak yumurta daha sonra bölünüp, aynı özelliklere sahip iki bebek oluşmasını sağlar.

Tek yumurta ikizleri her yönden aynıdır. Dizigotik ikizlerde ise, iki ayrı yumurta iki ayrı sperm hücresi tarafından döllenir ve bu ikizler aslında ayrı zamanlarda doğan kardeşler gibidirler. Tek yumurta ikizlerinde cinsiyet de aynı iken, çift yumurta ikizlerinde cinsiyet farklı olabilir.

İkiz gebeliğin oluşum sebepleri ile ilgili bir şey söylenemez. Zira bu durum bir anomali değil, doğum denilen mucizevi meydana gelişin doğal süreçlerinden bir tanesidir. Tüp bebek uygulamalarında çoğul gebeliklere rastlanmasının nedeni elbette aşikardır. Tüp bebek tedavisinde yumurtaya, döllenme işlemi garanti altına alınabilsin diye birden çok sperm yönlendirildiğinden, birden fazla sağlıklı döllenme olasılığı vardır. Bu nedenle tüp bebek uygulamalarında çoğul gebelik veya ikiz gebelik daha sık görülür.

İkiz gebelik genetik bir mirastır. Annenin akrabaları içinde, (özellikle, annesi, anneannesi, teyzesi vb.) ikiz doğum yapan varsa, bu anne adayının da ikiz doğum yapma ihtimali yüksektir. Bilinen tıbbi literatüre göre erkeğin genlerinin ikiz gebelikle doğrudan ilgisi bulunmamaktadır.

İkiz gebelik ne zaman belli olur? 

İkiz gebelik, hamileliğin normal seyrinde ortaya çıkan anormal reaksiyonlarla kendini belli edecektir. Gerek beta hcg test değerlerindeki anormal yükseliş, gerek hamilelik belirtilerindeki belirgin aşırılık, birden fazla gebelik durumu olasılığını gösterecektir.

Ancak iki bebek olduğunun anlaşılması için gerekli süre gebeliğin 10 – 12. haftalarıdır. Bu tarihlerde yapılacak harici doktor muayenesinde iki kalp atışı duyulabilir, ultrason verileri de iki bebeği gösterebilir. Yani ikiz gebelik ne zaman anlaşılır, diyecek olursak, kesin bir veriye ancak 12. hafta sonunda ulaşmak mümkündür. Ancak hamileliğin seyrine göre pek çok uzman, 6. haftada yorum yapabilir ve çoğu zaman haklı çıkar.

Muayene dışında İkiz gebelik nasıl anlaşılır?

 • Annenin bulantı erken belirtileri çok daha fazla olur
 • Annenin beta hcg değerleri anormal seviyelerdedir ve devamlı yükselir
 • İkiz gebelikte kilo alımı normal gebeliğe göre belirgin biçimde fazladır
 • Rahim ölçüleri normalden büyüktür
 • Anne adayı daha halsiz ve keyifsizdir.

Normal gebelik yaşamış anneler, ikiz gebelik yaşayanların dış görünümlerinden bu durumu teşhis edebilirler. Ayrıca daha önce normal gebelik yaşamış bir anne adayı, hamileliğinin gidişatından bir fark olduğunu muhakkak hissedecektir.

İkiz gebelikte dikkat edilmesi gerekenler

 • İkiz gebelik ihtimali ortaya çıktığı andan itibaren kontroller sıklaştırılmalıdı İkiz gebeliklerde, çoğul gebeliğe özgü bir takım ekstra sorunlar ortaya çıkabileceği gibi, rahimde birden fazla bebek oluşundan dolayı, normal hamilelik süreci de tehlike altındadır.
 • Annenin daha yüksek değerli gıdalarla beslenmesi gereklidir.
 • Annenin özellikle 16. haftadan itibaren daha az hareket etmesi, 28. haftadan sonra ise çalışma hayatına ara vermesi kesin koş
 • haftadan sonra her harekete dikkat edilmeli, hamileliğin genel kurallarına iki kat fazla özen gösterilmelidir.

İkiz gebeliklerde düşük, erken doğum gibi olumsuzluk ihtimalleri normal gebeliğe göre daha fazla olduğundan her anormallik doktora rapor edilmelidir.

Tek Yumurta İkizleri

Tüm gebeliklerin ortalama yüzde biri ikiz gebelik olarak gerçekleşir. Ve tüm ikiz gebeliklerin ortalama üçte biri de tek yumurta ikizidir. Monozigotik ikiz de denilen tek yumurta ikizleri, tekli gebeliklerde olduğu gibi anneden gelen bir yumurta ve babadan gelen bir sperm ile oluşur. Sperm ve yumurtanın birleşerek döllenmesi sonucunda bir adet zigot; yani döllenmiş yumurta meydana gelir. Başlangıçta tüm seyir tekiz gebeliklerdeki gibi gelişir. Döllenmeden belli bir süre sonra döllenmiş yumurta 2’ye ayrılır ve iki adet embriyo gelişir. Bu bölünmeden de ikiz gebelik meydana gelir.

Tek Yumurta İkizlerinin Özellikleri

Tek bir yumurtanın döllenerek ikiye bölünmesi ile oluşan tek yumurta ikizleri genetik açıdan tamamen aynı özelliklere sahiptirler. Yalnızca tek yumurta ikizlerinin parmak izleri hariç olmak üzere, kan grupları, cinsiyetleri, göz renkleri, saç renkleri ve buna benzer fiziksel özellikleri birbiri ile tamamen benzerdir. Fiziksel görünümün belirlenmesinde genetik faktörlerin yanı sıra beslenme ve buna benzer çevresel koşullar da etkili olduğundan, farklı coğrafyalarda büyüyen tek yumurta ikizlerinin görünüşlerinde farklılıklar olabilir.

Gebelik esnasında anne karnında farklı seviyelerde beslenen ikiz bebeklerin doğum kiloları farklı olabilir. Gelişme dönemindeki ikiz bebeklerin beslenme farklılıkları da boy ve kilo farklılıklarına sebep olabilir. Tek yumurta ikizlerinin cinsiyetleri her zaman için aynıdır. Biri kız diğeri erkek olan tek yumurta ikiziörneği yoktur.

İkizler sağlık haritaları ve hatta kişisel görüş açıları ve ilgi alanları itibari ile de birbirlerine benzerler. Küçük yaşlarda birbirinden ayrılan ikiz kardeşlerde bile büyük benzerlikler olduğu gözlemlenmiş.

Tek Yumurta İkizleri Ne Zaman Belli Olur

İkiz gebelik, hamileliğin ilk haftalarında yapılan ultrason tetkiklerinde anlaşılır. 5 yahut 6. ultrasonda gebelik kesesinin 2 adet olduğu görülür ve ikiz gebelik fark edilir. Ancak bazı durumlarda bu haftalarda iki adet görülen gebelik kesesi, bir iki hafta içinde keselerden birinin kaybolmasıyla tek adede düşebilir ve gebelik tekiz olarak sürer. Bu sebeple gebeliğin ikiz gebelik olduğunun anlaşılabilmesi için, gebelik keselerinin 7. hatta 8. haftaya kadar büyümesinin beklenmesi gerekebilir. Bu süreçte bebeklerin kap atımları gerçekleşecek ve gebeliğinikiz gebelik olduğu doğrulanacaktır.

Bebeklerin tek yumurta ikizi mi, çift yumurta ikizi mi olduğu 9. ve 14. ultrason görüntülerinde anlaşılır. İlerleyen haftalarda ayırt etmek daha da zorlaşır. 9. ve 14. haftalarda zarların şekline ve plasenta adedine bakılır. Ultrasonda bir adet plasenta görülüyorsa tek yumurta ikizidir. Plasenta iki adet ise tek yumurta ikizide çift yumurta da olabilir. Cinsiyetlerin farklı olması ise bebeklerin kesin olarak çift yumurta ikizi olduğunu gösterir.

Tek Yumurta İkizleri Riskleri

Anne rahminde oluşan çoğul gebeliklerde de belli başlı riskler vardır kuşkusuz.

Buna göre; ikiz gebeliklerde

 • Düşük riski tekiz gebeliklere göre daha fazladır.
 • Erken doğum olasılığı daha fazladır.
 • Bulantı ve kusma şikayetleri daha sıktır.
 • Gebelikte yüksek tansiyon şikayeti ikiz gebelik durumunda daha sık görülür.
 • Plasenta anomalilerine daha fazla rastlanır.
 • Doğuştan anomali riski daha fazladır. Özellikle tek yumurta ikizi gebeliklerinde daha da fazladır.
 • Kansızlık daha sık görülür.
 • Spastik özürlü bebek doğumu ikiz gebeliklerde daha sık karşılaşılan bir durumdur.
 • Kordon dolanması ve buna bağlı ölümlere daha sık rastlanır.

Bu riskler sadece tek yumurta ikizi gebeliğinde  görülen riskler değil, farklı yumurta ikizi gebeliklerinde de rastlanılabilen durumlardır. Sadece tek yumurta ikizi gebeliklerine has risklerden söz etmek çok da doğru olmaz

İkiz Bebeklerin Anne Karnındaki Görüntüleri

İkiz bebeklerin anne karnındaki ultrason görüntülerinde iki ayrı kese içinde bulundukları gözlemlenir. Haftalar ilerleyip bebeklerin gelişimleri de hızlandıkça birbirini tekmeleyen, birbirinin burnunu sıkan ve sürekli iletişim içinde oldukları da gözlemlenebilir. İkiz gebelik hem hamilelik sürecinde hem de doğumdan sonra özellikle anne için oldukça ilginç bir serüven olacaktır.

Çift Yumurta İkizleri

Aynı anne ve babadan doğmuş iki kardeş düşünün ki farklı zamanlarda değil de aynı zamanda anne rahmine düşmüş, eş zamanlı büyümüş ve çok kısa aralıklarla dünyaya gelmiş olsunlar. İşte çift yumurta ikizi yahut ayrı yumurta ikizleri aynı anda doğmuş kardeşler olarak da ifade edilebilirler.

Tüm gebeliklerin aşağı yukarı yüzde birlik oranı ikiz gebeliktir. Ve ikiz gebeliklerin üçte ikisi ise çift yumurta ikizidir. Anneden gelen iki adet yumurta, babadan gelen iki ayrı sperm ile döllendiğinde çift yumurta ikizleri ya da diğer bir tanımlamayla ayrı yumurta ikizleri oluşur. Çift yumurta ikizi nasıl olur sorusunun en kısa ve net yanıtı bu olsa gerek

Çift Yumurta İkizlerinin Özellikleri

İki ayrı yumurtanın iki ayrı sperm tarafından aynı zamanda döllenmesiyle oluşan çift yumurta ikizleri ya da ayrı yumurta ikizleri; karakter, fiziki görünüm, kan grupları, genetik özellikleri, parmak izleri, ilgi alanları, zeka düzeyi ve yetenekler gibi konularda birbirlerinden tamamen farklıdırlar. Benzerlikleri, en fazla iki kardeşin birbirine benzemesi kadardır. Onlar tek yumurta ikizleri gibi özdeş değil, birbirlerinden tamamen farklı iki kişiliktir. Hem görünümleri ile, hem de karakter özellikleriyle…

Çift yumurta ikizlerinin özellikleri sadece aynı anda dünyaya gelmeleridir denilebilir. Çift yumurta ikizlerinin cinsiyeti büyük çoğunlukla biri kız biri erkek olacak şekildedir. Cinsiyetleri aynı olan çift yumurta ikizi sayısı, cinsiyetleri farklı olan çift yumurta ikizlerinin sayısından daha azdır. Genelde biri kız biri erkek olarak dünyaya gelirler. Çift yumurta ikizi ya da ayrı yumurta ikizleri anne rahminde büyürken, plasentaları farklı olduğundan eşit biçimde büyürler.

İkiz Bebeklerin Anne Karnındaki Görüntüleri

Çift yumurta ikizi gelişimi daima iki ayrı amniyon kesesinde devam eder. Ayrı yumurta ikizleri amniyon kesesi ve koryon zarlarının da farklı olması ile karakterizedir. Bu sebeple çift yumurta ikizi bebeklerin rahim içerisinde de birbirlerine doğrudan temas etmeleri mümkün değildir. Kordonlarının birbirine dolanma riski de yoktur. Anne karnındaki çift yumurta ikizi gelişiminde iki adet plasenta yani eş mevcudiyeti vardır.

Hamileliğin “ikiz gebelik” olduğu 5 ve 6. haftalarda yapılan ultrason görüntülerinde anlaşılsa da net sonuca 7. ve 8. haftalarda ulaşılır. Çift yumurta ikizleri hakkında bilgi ise gebeliğin 11. ve 14. haftaları içinde zarların şekline ve kalınlığına bakılarak anlaşılır. Hamilelik, bebeğin cinsiyetini anlayabilecek evreye geldiğinde ise, bebeklerin cinsiyetleri de farklı ise, gebeliğin çift yumurta ikizigebeliği olduğu netleşmiş olur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?